Możesz na nas liczyć, całą resztę policzymy za Ciebie.

Zakres naszej działalności obejmuje szeroki wachlarz usług z zakresu audytu i rachunkowości oraz podatków.
Świadczymy usługi na najwyższym profesjonalnym poziomie, dostosowane do potrzeb i wymogów Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Biuro zostało wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 4129. Wszystkie świadczone usługi są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w Towarzytwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

O firmie

APS Biuro Audytorsko Rachunkowe Sp. z o. o. to zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów gotowych do podjęcia współpracy zarówno z dużymi, jak i małymi podmiotami gospodarczymi. Zapewniamy Klientom bezpieczeństwo oraz profesjonalną obsługę.

APS Biuro Audytorsko Rachunkowe Sp. z o. o. jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 4129.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta w zależności od potrzeb i wymogów.

Usługi świadczone są przez osoby o szerokiej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w doradztwie księgowo-podatkowym.

Wszystkie świadczone usługi są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”S.A.

 

Audyt

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi audytorskie przeprowadzamy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowych.

Badanie sprawozdań finansowych

Badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.(Dz. U z 2016 r. poz.1047) lub według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Badania i przeglądy przeprowadzane są zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej uchwalonymi przez Międzynarodową Federacją Księgowych (IFAC).

Audyt finansowy projektów międzynarodowych

Audyt projektów i programów unijnych, norweskich, szwajcarskich i innych.

Audyt zewnętrzny

• Audyt zewnętrzny projektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

• Audyt projektów finansowych przez PFRON

Ekspertyzy

Na zlecenie klientów spółka APS przeprowadza ekspertyzy z zakresu rachunkowości i podatków. Zakres prac jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Doradztwo z zakresu rachunkowości i podatkowe

• Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości dostosowanej do specyfiki działalności Firmy

• Wyprowadzanie zaległości księgowych

• Przegląd ksiąg i rozliczeń podatkowych

• Weryfikacja zeznań podatkowych

Inne usługi

• Badania planu przekształcenia spółek

• Badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej

• Wycena spółek

• Przeglądy finanosowe due diligence

• Badanie rachunkowości i działalności spółki

Rachunkowość

to dział usługowy wspierający działalność firmy poprzez dostarczenie informacji zarządowi w celu podejmowania decyzji na każdym ze szczebli spółki; prowadzimy ją zgodnie z wymogami prawa, przepisami ustawy o rachunkowości oraz według indywidualnych potrzeb i standardów.

Usługi wykonywane są przez wyznaczony presonel mający odpowiednie przygotowanie zawodowe i nadzorowane bezpośrednio przez biegłych rewidentów.

Świadczenie usług w zakresie rachunkowości

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U z 2016 r. poz.1047)

• Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości

• Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych wymaganych przez zagranicznych udziałowców

• Sporządzanie innych bieżących sprawozdań zgodnie z wymogami Klienta

• Sporządzanie rejestrów i deklaracji podatkowych VAT oraz innych podatków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

• Sporządzanie list płac

Kalkulacja podatku dochodowego oraz inne rozliczenia z budżetem z tytułu wynagrodzeń

• Sporządzanie deklaracji rocznych z tytułu dochodów pracowników

• Sporządzanie deklaracji ZUS

• Sporządzanie deklaracji PFRON

• Prowadzenie spraw kadrowych

• Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.28.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728)

Organizacja księgowości

• Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości podmiotów zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (Dz. U z 2016 r. poz.1047) dostosowanej do specyfiki działalności Klienta

• Regulaminy wewnętrzne, m.in. obiegu dokumentów, organizacyjny, regulaminy pracy, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

O nas

Usługi świadczone są przez osoby z szeroką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w doradztwie księgowo-podatkowym.

Michał Stępień
biegły rewident nr 9359

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał od 1992 roku, prowadząc i nadzorując księgowość oraz doradzając klientom w zakresie rachunkowości i podatków w Biurze Audytyrskim Sadren sp. z o.o. W 1999 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. Przeprowadził samodzielnie oraz uczestniczył w licznych badaniach sprawozdań finansowych podmiotów. Badał spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytuty PAN, fundacje i stowarzyszenia. Przeprowadził również audyty projektów finansowanych przez PFRON, audyty prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych oraz Funduszy Norweskich, przeznaczonych na realizację różnych projektów w ramach programów między innymi: Leonardo da Vinci, ERASMUS, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz audyty zewnętrzne projektów realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Wiedzę zawodową pogłębia, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, w tym w szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Katarzyna Abgarowicz
biegły rewident nr 9445

Od 1994 roku prowadziła księgowość oraz doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków dla znaczących klientów Biura Audytorskiego Sadren sp. z o.o.
W 2000 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana, pod numerem ewidencyjnym 9445, na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przeprowadziła samodzielnie lub uczestniczyła w badaniach sprawozdań finansowych kilkudziesięciu podmiotów o różnym statusie prawnym (m. in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytuty PAN, stowarzyszenia i fundacje).
Kierowała również kilkudziesięcioma audytami środków przekazanych przez UE, Funduszy Norweskich oraz audyty zewnętrzne wydatkowania środków finansowych na naukę.
Wiedzę zawodową pogłębia, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, w tym w szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Marzena Piętka
specjalista ds. rachunkowści

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Nauk Ekonomicznych we Współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej; Wydział Stosunków Gospodarczych i Zarządzania w zakresie zarządzania finansami.
Specjalista w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i ksiąg przychodów i rozchodów, sporządza listy płac oraz wypełnia deklaracje ZUS. Doświadczony specjalista z wieloletnim stażem pracy zdobytym w Biurze Audytorskim Sadren Sp. z o.o., gdzie prowadziła usługi księgowe zarówno dla dużych międzynarodowych firm (Grupa Stora Enso), jak i dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uczestniczka wielu szkoleń w zakresie rachunkowości i podatków PIT, CIT, VAT.

X